พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
เกมวงปริศนาอักษรไขว้
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ \ กำเนิดต้นแบบ :: กติการการเล่น
     
  ที่มาของโครงการ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปีทอง และทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษาในปีนี้ (๒๕๕๐) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านและดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรม "ส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย"

นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์นานาผู้นำ, ประธานผู้ก่อตั้งชมรมอักษรปริศนา ผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว์ เป็นเอกลักษณ์สำหรับภาษาไทย เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นวัฒนธรรมไทย

 
       
  กำเนิดต้นแบบ ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ โดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ขณะศึกษาอยู่ที่อังกฤษ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นเกมครอสเวอร์ด (Crossword) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่อาจารย์ให้ทำเป็นการบ้านทุกวัน (วิทยาลัยเวสลอนดอน) หลังจากการศึกษาเกมดังกล่าวผ่านไป ๖ เดือน ปรากฏว่าได้รับคุณประโยชน์เป็นอย่างมาก การเปิดพจนานุกรมทำให้เกิดความชำนาญอย่างรวดเร็ว ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ มากมายพร้อมการอ่าน และการเขียนสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำ

ภาษาไทยมีลักษณะการเขียนสะกดคำที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ การเขียนสะกดคำมีการวางสระและวรรณยุกต์ อยู่รอบพยัญชนะทั้งด้านหน้า, ด้านบน, ด้านหลัง และด้านล่าง ในลักษณะที่เหมาะสมงดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับภาษาไทย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ ปกหนังสือเล่มหนึ่ง บนโต๊ะอาจารย์ เป็นภาพพิรามิดในวงกลม ทำให้เกิดความคิดในการดัดแปลงเปลี่ยนภาพสามเหลี่ยมเป็นภาพสี่เหลี่ยมจตุรัสในวงกลม ภาพที่ปรากฏออกมาสามารถนำ พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ บรรจุลงได้อย่างลงตัว ต่อมาได้ดัดแปลงสี่เหลี่ยมจตุรัสให้เป็นมุมโค้ง เพื่อให้มีพื้นที่สามารถใส่สระ และวรรณยุกต์ได้อย่างสมบูรณ์ นำภาพสี่เหลี่ยมมุมโค้งในช่องวงกลมมาร้อยเรียงต่อกันเป็นแถวๆ ละ ๙ วง จำนวน ๙ แถว เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเกมภาษาไทย นำเลขไทย เลข " ๑ " ถึงเลข " ๙ " กำหนดคำอ่านในแนวขนาน นำพยัญชนะ " ก " ถึง " ฌ " เพื่อกำหนดคำอ่านในแนวดิ่ง และให้ชื่อต้นแบบตามเอกลักษณ์ของแบบสี่เหลี่ยมมุมโค้งในวงกลมว่า " เกมปริศนาอักษรไขว้ "

 
       
     
       
       
 
ช่องที่ กำหนดให้ใส่พยัญชนะ ก ถึง ฮ  
  ช่องที่ กำหนดให้ใส่ สระคือ อะ และ อา หรือทั้งสองตัวตามความต้องการของการสะกดคำ  
  ช่องที่ กำหนดให้ใส่สระ คือ อุ และ อู  
  ช่องที่ กำหนดให้ใส่สระ เอ, แอ, ใอ, ไอ และ โอ  
  ช่องที่ กำหนดให้ใส่สระ และวรรณยุกต์ คือ อิ, อี, อึ, อือ, ไม้หันอากาศ, ไม้เอก, ไม้โท, ไม้ตรี, ไม้จัตวา, ไม้ไต่คู้ และการันต์ ตามความต้องการของการสะกดคำ  
     
       
 
" เกาะ "
 
 
" เจ้า "
 
 
" เพราะ "
 
 
" พระ "
 
 
" พระเจ้า "
 
 
" จำนอง "
 
 
" เพาะพันธุ์ "
 
 
" โรงเรียน "
 
 
" เกียรติศักดิ์ "
 
 
 
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔