พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
เกมกีฬาภาษาไทย
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย  
เกี่ยวกับเกม :: กระดาน :: เบี้ย :: กติกาการเล่น  
     
  กระดานเกมวงปริศนาอักษรไขว์ในกีฬาภาษาไทย ประกอบด้วย ช่องวงกลม ๒๘๙ วง กำหนดค่าตามสี มีคำอธิบายกำกับสำหรับการเล่นเกมสะกดคำศัพท์ไว้อย่างสมบูรณ์ จำนวน ๖๕ ช่อง จำแนกออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้  
       
    ๑. ช่องวงกลมช่องกลาง มีพื้นสีเขียว ล้อมด้วยเส้นกรอบสีแดง กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเล่นสะกดสร้างคำศัพท์ ทั้งในแนวอ่านขนานและอ่านลง จะมีคะแนนพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มีโอกาสเดินเกมเริ่มต้นเป็นคนแรกจะได้รับสิทธิรวมคะแนนทั้งคำ คูณด้วย ๒  
       
    ๒. ช่องวงกลมสำหรับอักษร คูณสอง มีพื้นสีเขียวล้อมด้วยเส้นกรอบสีเขียวเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์นั้น คูณ ๒ ทันที  
       
    ๓. ช่องวงกลมสำหรับอักษร คูณสาม มีพื้นสีเหลืองล้อมด้วยเส้นกรอบสีเหลือเข้ม มีจำนวน ๒๘ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์นั้น คูณ ๓ ทันที  
       
    ๔. ช่องวงกลมสำหรับอักษรทั้งคำ คูณสอง มีพื้นที่สีม่วงล้อมด้วยเส้นกรอบสีม่วงเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนรวมทั้งหมดของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมทั้งคำศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ และคะแนนจากเบี้ยตัวอักษรตัวที่ต่อเชื่อมทั้ง พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ คูณด้วย ๒ ทั้งคำทันที  
       
    ๕. ช่องวงกลมสำหรับอักษรทั้งคำ คูณสาม มีพื้นที่สีแดงล้อมด้วยเส้นกรอบสีแดงเข้ม มีจำนวน ๑๒ ช่อง เมื่อผู้เล่นสามารถนำเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ไปวางบนช่องวงกลมดังกล่าว ผู้เล่นจะได้รับสิทธินำคะแนนรวมทั้งหมดของเบี้ยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมทั้งคำศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ และคะแนนจากเบี้ยตัวอักษรตัวที่ต่อเชื่อมทั้ง พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ คูณด้วย ๓ ทั้งคำทันที  
       
       
    หมายเหตุ หากมีคำศัพท์ที่ผู้เล่นก่อนหน้าได้วางเบี้ยอักษรที่เป็น พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ลงบนช่องที่มีค่าคะแนนดังกล่าวช่องใดช่องหนึ่งแล้ว ผู้เล่นลำดับถัดมาไม่สามารถได้รับสิทธิจากค่าคะแนนนั้นอีก  
       
     
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔