พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
เกมกีฬาภาษาไทย
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ในกีฬาภาษาไทย  
เกี่ยวกับเกม :: กระดาน :: เบี้ย :: กติกาการเล่น  
     
  เบี้ยตัวอักษร พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ จำแนกออกเป็น ๒ รูปแบบ  
       
    ๑. เบี้ยที่เป็นพยัญชนะ และเบี้ยเปล่า ออกแบบเป็นวงกลมเหมือนเบี้ยหมากรุก ตามต้นแบบของแผ่นเกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน "กีฬาภาษาไทย" มีพยัญชนะไทยอยู่ตรงกลาง และมีค่าคะแนนของพยัญชนะกำกับอยู่ที่มุมด้านล่าง  
       
    ๒. เบี้ยที่เป็น สระ วรรณยุกต์ และเบี้ยเปล่า ออกแบบเป็นรูปวงรีคล้ายรูปใบไม้ ตามเอกลักษณ์ของต้นแบบมีอักษร สระ และวรรณยุกต์อยู่ตรงกลาง พร้อมค่าคะแนนที่มุมด้านล่าง สำหรับเบี้ยในแนวตั้ง และที่มุมด้านขวาสำหรับเบี้ยในแนวนอน  
       
    สามารถนำเบี้ยอักษรไทย พยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ มาประกอบเรียงต่อสะกด สร้างคำศัพท์ได้ตามหลักภาษาไทย  
       
       
       
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔