พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๑ โครงการ บัฏประดู่ร้อยดวงใจถวายพระพร "บัฎประดู่มงคล"
  ๑.๒ โครงการ นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๙ “๙๙ ช่างภาพในรัชกาลที่ ๙”
    ๑.๒.๑ การประกวดวาดภาพ "พ่อหลวงในดวงใจ" ครั้งที่ ๒
    ๑.๒.๒ การร่วมลงนามถวายพระพรและการแสดงความรู้สึกต่อ "พ่อหลวงในดวงใจ"
    ๑.๒.๓ นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ
    ๑.๒.๔ จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติจากหอภาพยนตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน
    ๑.๒.๕ จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและมุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติจากสานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต
  ๑.๓ โครงการ สายสัมพันธ์ต่างแดน ปีที่ ๗ (อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ๔๘ ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับชุมชนโดยอาสาสมัครผู้สูงอายุชาวต่างชาติ)
  ๑.๔ โครงการ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยกล้องดิจิตอล ปีที่ ๗
  ๑.๕ โครงการ ประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว ปีที่ ๗ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
    ๑.๕.๑ จักรยานแรลลี่ถ่ายภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ ๒
    ๑.๕.๒ การประกวดขวัญใจช่างภาพเมืองพัทยา
  ๑.๖ โครงการ สายสัมพันธ์รักต่างวัย (กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุกับเด็กด้อยโอกาส)
  ๑.๗ โครงการ ท่องโลกเพื่อมิตรภาพและสันติภาพ
   
กิจกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการศึกษา
  ๒.๑ โครงการ เรียนดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒
  ๒.๒ โครงการ แข่งขัน “พัทยา ไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด”
    ๒.๒.๑ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา "ปวช.")
    ๒.๒.๒ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา "ปวส.")
    ๒.๒.๓ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (ประถมศึกษา)
    ๒.๒.๔ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (ปฐมวัย)
    ๒.๒.๕ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (คณาจารย์)
    ๒.๒.๖ การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (ประชาชน)
    ๒.๒.๗ ค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ เมืองพัทยา
    ๒.๒.๘ การแข่งขัน พัทยา ไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด รอบชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบประวัติศาสตร์ ครั้งแรกในประเทศไทย
    ๒.๒.๙ รางวัล "ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย" ทัศนศึกษาเมืองพัทยา ๗ วัน และ "ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย" ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ ๙ วัน
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔