พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๔ โครงการ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยกล้องดิจิตอล ปีที่ ๗
    โครงการ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยกล้องดิจิตอล ปีที่ ๗ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้พัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพให้กับผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพ รักการถ่ายภาพและการท่องเที่ยว ตามแนวพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพเดินทางมาให้ความรู้มากที่สุดครั้งหนึ่ง ณ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา ดำเนินงานโดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ อดีตเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ ได้รับความสนับสนุนจากบริษัทแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ และสถานที่ท่องเที่ยว, เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฟรีสาหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ ยกเว้นค่าเครื่องดื่มและของว่าง
       
 
       
    เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับสมัคร สานักงานท่องเที่ยวเมืองพัทยา - เจบี คัลเลอร์แลบ และทางระบบ E - mail
    อัตราค่าสมัคร ประชาชนทั่วไป ๕๐๐ บาท สมาชิกและผู้ที่เข้าอบรม รุ่น ๑ - ๖ จ่าย ๔๕๐ บาท
สาหรับค่าเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ และของว่าง
    ดำเนินการ วันศุกร์ที่๑๐ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองพัทยา/ตลาดน้า ๔ ภาค
       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔