พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๕ โครงการ ประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว ปีที่ ๗ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
    สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าถ่ายภาพ, ภาพถ่ายหนึ่งภาพ มีเนื้อหาสาระมากกว่าคำพูดหลายพันคำ, ความทรงจำในอดีต บันทึกได้ด้วยภาพถ่าย, สิ่งต่างๆ ในโลกล้วนเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง ดับสิ้น, แต่ภาพถ่ายสามารถเป็นหลักฐาน พยาน สื่อสาร สืบสาน ระหว่างอดีต กับปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ กำหนดให้ถ่ายภาพสถานที่สาคัญในจังหวัดต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ติดบนกระดาษแข็งให้เรียบร้อย อธิบายความเป็นมาของภาพและตั้งชื่อภาพ.... ประธาน นายสงคราม โพธิ์วิไล อดีตประธานสมาคมสยามคัลเลอร์สไลด์
       
 
       
    เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับสมัคร ชมรมอักษรปริศนาและ ตู้ ปณ. ๑๐๔๗ ปท.สวนพลู ๑๐๑๒๑
    เริ่มรับภาพ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับภาพ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ขนาดภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ไม่เกิน ๑๘ นิ้ว ไฟล์ภาพไม่ต่ากว่า ๘ ล้านพิกเซล
    สถานที่รับภาพ วิทยาลัยเพาะช่างฯ ชมรมอักษรปริศนาและ ตู้ ปณ. ๑๐๔๗ ปท.สวนพลู ๑๐๑๒๑
    ตัดสินภาพ วันเสาร์ที่ ๑๖ และวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประกาศผลฯ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    จัดแสดงภาพ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่จัดแสดง ................................................และเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์
    พิธีมอบรางวัล วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔