พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ๑.๕ โครงการ ประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว ปีที่ ๗ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
  ๑.๕.๑ จักรยานแรลลี่ถ่ายภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ ๒
    การประกวดภาพถ่ายเชิงนิเวศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน โดยใช้จักรยานสองล้อเป็นพาหนะเดินทางไปถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่กาหนด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประธานดำเนินงาน นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้ช่วย ผอ.ททท.จ.ระยอง
       
 
       
    เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่รับสมัคร สานักงานท่องเที่ยวเมืองพัทยา - เจบี คัลเลอร์แลบ และทางระบบ E - mail
    อัตราค่าสมัคร ประชาชนทั่วไป ๖๐๐ บาท สมาชิกและผู้ที่เข้าอบรม รุ่น ๑ - ๗ จ่าย ๔๕๐ บาท สำหรับค่าเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ/ของว่าง และอาหารค่า พร้อมเสื้อยืดที่ระลึก ๑ ตัว
    ดำเนินการ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สถานที่ เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา ระยะทางไม่เกิน ๔๕ กิโลเมตร อาทิ ศาลาว่าการเมืองพัทยา - ปราสาทสัจธรรม - สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองพัทยา - เขาพระตำหนัก - ตลาดน้า ๔ ภาค - สวนนงนุช - ชุมชนชากแง้ว อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา - บ้านสุขาวดี เป็นต้น
       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔