พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."
  
Marriott Pattaya
 
HHN Foundation Thailand
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการขยายเวลาโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินฯ จึงใคร่ขอแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงต่อขยายเวลา ( โปรดอ่านรายละเอียด )
 
ตารางสรุปกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
( ช่วงต่อขยายเวลา )
 
กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
    ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และศูนย์การค้าฯ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
       
    วันศุกร์ที่ ๑๘ -ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์รายงานตัว
    วันเสาร์ที่ ๑๙ -ปฐมนิเทศ ๑ / สัมมนา/แบ่งกลุ่ม/แนะนาการแข่งขัน
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ๑ สันทนาการ และเสวนา
-บรรยายพิเศษ ๑ (๔๙ ปี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยนายน้อม พงศ์กัญจนานุกูร อดีตหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์)
-ชมการแสดง ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
    วันอาทิตย์ที่ ๒๐ -ปฐมนิเทศ ๒ ภาคพิธีการ
-บรรยายพิเศษ ๒ โดยนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ แนะนาประวัติความเป็นมาไตรกีฬาภาษาไทย
-การแข่งขันเกมหมากคำ
- พิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
    วันจันทร์ที่ ๒๑ -บรรยายพิเศษ ๓ (วิทยากรจากราชบัณฑิตยสถาน)
-การแข่งขันหมากคำ (ต่อ)
-แนะนาสถานที่และทัศนศึกษาบริเวณรอบๆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
บรรยายพิเศษ ๔ "ภาษา คือ ชีวิต" โดย ดร. ศรีวิน ธรรมเรืองรอง
    วันอังคารที่ ๒๒ -ออกเดินทางไปยังศาลาว่าการเมืองพัทยา
-การบรรยายพิเศษ ๕ พบนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อานาจหน้าที่และการบริหารเมืองพัทยา
-ฟังการบรรยายพิเศษ ๖ “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง / การบริหารเวลา "เวลา คือ ชีวิต"
-เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
    วันพุธที่ ๒๓

-เดินทางไปที่ว่าการอาเภอบางละมุง
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ๙ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
-แยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลาเนา โดยสวัสดิภาพ หรือ พักผ่อนต่อ

       
 
***** รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔ *****
       
     
 
ดูแลจัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา ....
บริหารงานโดย คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์
เลขที่ 358/42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซ.บัวขาว ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔